Dane adresowe
ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 426-25-82, 426-30-16, 424-15-99, 424-11-88
fax.: (61) 426-25-82 wewn. 68
 
ul. 3 Maja 30, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 428-16-49, (61) 415-43-91
 
godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek-piątek: 700-1500
 
ePUAP - /mopsgniezno/SkrytkaESP/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty

 

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

więcej>>
 

Program " Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze" - edycja 2019

więcej>>

 

Pomoc Rodzinie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Więcej wiadomości znajdziecie państwo na naszej stronie. Zapraszamy do przeglądania.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy

Terminy wypłat zasiłków celowych i okresowych ustalane są indywidualnie.
Termin wypłaty zasiłku stałego:

25 lipca 2019

23 sierpnia 2019

25 września 2019

25 października 2019

22 listopada 2019

 

 

Terminy wypłat świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego: tabela »